- Skam å bli psykisk syk

Det er ofte forbundet med stor skam for folk med minoritetsbakgrunn å bli psykisk syke.