Stadig fleire høgt utdanna utan arbeid

Medan den generelle arbeidsløysa går ned, har talet på arbeidslause akademikarar auka med 11 prosent det siste året.