Tapte omkampene - bruker 800 ekstra millioner

Regjeringen tapte alle sakene de forsøkte å ta omkamp med Stortinget på. I tillegg må de godta en del nye påplussinger.