- Skrinlegg bombeplanane straks!

Voss kommunestyre vedtok i går samrøystes å krevje at planane om flybombing i Mjølfjell/Nærøyfjordområdet vert lagt bort straks.