- NSB har svekka si stilling

Den fremste samferdselspolitikaren på Stortinget, Petter Løvik frå Høgre, er svært skeptisk til å subsidiere nattoget. Han vil vurdere heile NSB si framtid når Stortinget skal behandle langtidsplanen for samferdselspolitikken neste vår.