101 vannverk uten godkjenning

Hele 45.000 hordalendinger drikker vann fra vannverk som mangler påbudt godkjenning.