Straffet og tuktet i Guds navn

— Barn har i mange hundre år blitt tuktet og straffet i Guds navn.