Visste om tortur-kritikken

Politi og påtalemakt kjente til Europarådets protester mot fotlenkene i Nokas-saken i nesten to måneder, uten at praksisen i retten ble endret.