Tungtvannet er blitt mareritt for UD

Et parti med 20 tonn gammelt tungtvann som delvis er borte i svinn og delvis er kjøpt tilbake til Norge, fortsetter å ri Utenriksdepartementet som et lite mareritt – over 45 år etter at det ble solgt til Israel i all hemmelighet.