Fare for ny EU-fiasko

Britene må ut med mer penger, skal EU-lederne bli enige om et nytt budsjett. Først i dag viser Tony Blair hvor langt han vil strekke seg.