Planlegger 3360 vindmøller

Det foreligger konkrete planer og søknader for oppføring av 3360 vindmøller langs kysten, viser en beregning BT har gjort. Enda flere prosjekter står i kø.