Høyesterett: Galt å rise barn

Ved å forkaste en anke slår Høyesterett fast at en stefar i Rogaland gikk for langt da han riset sine to stesønner med flat hånd.