Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten fortsetter å synke. Ved utgangen av mars var det registrert 70.000 helt arbeidsledige ved Aetat.