Oslos politimester tapte rettssak mot femåring

En femåring har vunnet på alle punkter i en rettstvist mot politimester Anstein Gjengedal i Oslo politidistrikt.