Strålevern til stryk

Statens strålevern har ikkje gjort jobben sin i «Kvikk»-saka.