Thomas Thendrup anket forvaringen på stedet

Thomas Thendrup (35) ble i Stavanger tingrett dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år etter å ha blitt funnet skyldig i væpnet ran med døden til følge.