120.000 vet ikke at de har kols

Om lag 200.000 nordmenn har kols, og hele 120.000 har sykdommen uten å vite det.