- Naturleg med Kvarme som biskop

Kyrkja sitt votum må telja mest, og då er Ole Christian Kvarme naturleg bispekandidat i Oslo, seier leiaren i Kristelig Folkeparti i Hordaland, Torild Selsvold Nyborg.