Oppgitt over vindpark-motstand

Fylkestingsrepresentant Filip Rygg (KrF) reagerer sterkt på motstanden mot det planlagte vindparkanlegget på Fitjar.