Klima-stryk for Bergen

Bergen klarer ikke å innfri de ambisiøse klimamålene bypolitikerne har vedtatt.