Frikjenner p-pillen

I en stor britisk undersøkelse frifinnes P-pillen for alvorlige bivirkninger. Tvert i mot, mener forskerne, reduserer p-pillen sjansen for en for tidlig død.