- Legemangel gir feil medisinbruk

Tre av fire beboere ved sykehjem i Bergen kan ha blitt feilmedisinert. Det viser en undersøkelse blant 1354 beboere ved 23 sykehjem i byen.