Har ikkje teke etiske krav på forskot

Fondet har ikkje teke «etiske» retningsliner, som er undervegs, på forskot. Eit offentleg utval, leia av professor Hans Petter Graver, vil levere innstilling om slike retningsliner i løpet av våren.