Vil straffe forvaltninga

Det er unison stemning på Stortinget for å finne reaksjonsmiddel mot forvaltninga som neglisjerer Riksrevisjonen.