Skal verne strandsonen - uten å ty til lovpåbud

Ved hjelp av en plan på fem punkter ønsker miljøvernminister Knut Arild Hareide (KrF) å stramme inn praksisen med utbygging i strandsonen. Men noen lovendring vil han ikke foreslå ennå.