Lovar å fjerne Bondevik

I går stod to av dei tre regjeringspartnarane som utfordrar Bondevik-regjeringa, på scenen saman med LO-leiar Gerd Liv Valla. Saman lovar dei regjeringsskifte etter neste val.