Frp krever sikkerhetsmerking av norske veier

Fremskrittspartiet krever at norske veier blir merket med stjerner som viser hvor farlig veistrekningen er.