Dette strides de om i KrF:

Det er særlig fem saker i KrFs program for de neste fire år det står strid om.