Vil krevje reforhandling av Bondevik

Kontroll- og konstitusjonskomiteen tek nå løns- og pensjonssaka for statlege leiarar opp med statsminister Kjell Magne Bondevik. Opposisjonen ønskjer reforhandling av gullkanta avtalar.