• LOVAR INGENTING: Frå neste haust får ungar i 1.-4. klasse lenger skuledag og kortare SFO-dag. Men oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit vil ikkje love at kommunen vil redusere dei høge SFO-satsane.<p/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND

- Har mykje å lære av private skular

Arbeidarpartiets fremste skulepolitikar i Bergen bystyre, Ruth Grung, meiner kommunen har mykje å lære av billege private skular.