Krever fullt miljøgebyr på alle varer

Engangsgriller til 150 kroner, og ekstraavgift på melkekartonger med skrukork. Det kan bli resultatet hvis BIR og en rekke andre avfallsselskaper får det som de vil.