Underdeklarerte varer og svindel med merverdiavgift står for mange av sakene, men også regnskapskontroller har avdekket store unndragelser. Til sammen beløp de flere tusen overtredelsene seg til 985 millioner kroner. 36 saker ble meldt til politiet.

Blant de største enkeltsakene er en tollagerholder som skylder 22 millioner kroner etter at Tollvesenet avdekket store mangler i regnskapet, et selskap som unndro 17 millioner kroner i mineraloljeavgift, og et annet som hadde innbetalt 13 millioner kroner for lite moms.

— Selv om det fortsatt unndras avgifter på rundt 1 milliard kroner ser vi at deler av næringslivet har blitt flinkere til å etterleve regelverket. Tollvesenet fanger også raskere opp feil og orienterer deklarantene om det. I tillegg tilbyr vi veiledning for nyetablere og bransjeorienterte kurs, sier toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse.

Tollvesenet avdekket i løpet av året både fly, jernbanemateriell, fartøy, motorkjøretøy og klimaanlegg som ikke var deklarert i det hele tatt ved innførsel.

Valutasmuglingssaker lå stabilt fra 2010 og beløp seg i fjor til 56 millioner kroner.