Avviklet Odda Frp

Syv av ni styremedlemmer i Odda Frp la fredag kveld ned sine styreverv i Odda Frp og meldte seg ut av partiet.