Trodde for sterkt på idealismen

De var med på å la de politiske premissene for HVPU-reformen for 10 år siden. I dag innrømmer stortingspolitikerne som fikk vedtatt reformen at idealismen gikk for langt.