Soldater kunne vært stråletestet

Norske soldater på Balkan kunne vært testet for radioaktiv stråling for over ett år siden. Men Haukeland Sykehus fikk avslag på søknaden om testutstyr.