Sjøforsvaret undersøker alle ansatte

Sjøforsvaret har bestemt seg for å helseundersøke alle nåværende og svært mange tidligere ansatte.