Siri vant mot Meteorologisk

Siri M. Kalvig og Storm Weather Center har fått medhold av Konkurransetilsynet, og Meteorologisk institutt må skille ut den kommersielle delen i et eget selskap.