Eksil-iranere protesterer

I Oslo og andre europeiske storbyer demonstrerer eksil-iranere mot fengslingen av studentledere i hjemlandet.