To personligheter?

Politiet i Stavanger har bedt om en prejudisiell observasjon av 19-åringen, fordi de mener han kan ha to personligheter.