Statkraft vil lære sjåførene sine å kjøre bil

En tredel av alle nestenulykker i Statkraft knytter seg til bilkjøring i jobbsammenheng. Nå sender ledelsen de ansatte på kjørekurs hos Trygg Trafikk.