Økonomisk krise i Norsk Rikstoto

Nordmenn spelar på hest som aldri før. Likevel må Norsk Rikstoto ha naudhjelp av staten for å overleve. Stiftingskapitalen er tapt og 11 tilsette sagt opp.