Gav urette opplysningar til Stortinget

Forsvarsministrane Bjørn Tore Godal og Kristin Krohn Devold har begge gjeve urette opplysningar til Stortinget i same sak.