Overvakingspolitiet får knallhard kritikk

Overvakingspolitiet får sterk kritikk for behandlinga av Viksveen-saka. Kritikken råkar også førstestatsadvokat Lasse Qvigstad.