Lovende behandling av Parkinsons

Leger i den engelske byen Bristol har utviklet en eksperimentell behandling som de mener har hatt god virkning i hjernen på fem pasienter med Parkinsons sykdom.