Tror alle får 21 års fengsel

Jusekspertene er skjønt enige: Alle de fire tiltalte får lovens strengeste straff.