Vil ha mer tv i rettssalene

Både avtroppende høyesterettsjustitiarius Carsten Smith og de to søkerne til embetet, Tore Schei og Arne Fliflet, støtter tanken om større adgang til overføring i radio og TV fra rettssaker.