Ville kjøpe Thommesens hus i Lillesand

I mars 2000 vart Landbruksdepartementet informert om ein kjøpar som ville gje 2,5 millionar kroner for den omstridde eigedomen i Lillesand.