Akselsen ber om mer oljemakt

Oslo: Regjeringen ber om å få fullmakt til å godkjenneutbyggingsprosjekter i Nordsjøen for opp til 10 milliarder kroner uten å ta Stortinget med på råd. Dette går fram av oljemeldingen, som ble lagt fram fredag.