Olje-Olav overkjørt og møtt med latter

I går gikk olje og energiminister Olav Akselsen på sitt første store nederlag. Hensynet til det indre liv i Arbeiderpartiet tvang frem en utsettelse av Statoils delprivatisering.