Kontantstøtten dyrere enn antatt

Oslo: Utbetalingene til kontantstøtte blir i år nesten 170 millioner kroner større enn beregnet. Samtidig har utgiftene til barnehager blitt redusert.